Skip to main content

In 5 stappen je medewerker met stress begeleiden

Stress is één van de belangrijkste oorzaken van verzuim.
Dit is ten gevolge van de Corona crisis alleen nog maar toegenomen.
Uit onderzoek van Godfried Engbersen blijkt dat zo’n 40% van de respondenten meer angst en stress heeft sinds de uitbraak van het Corona virus. Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen, zoals veranderde werk-privé balans, veel thuiswerken, afstand tot collega’s, schermtijd, etc.

Stress ontstaat wanneer er geen goede balans tussen werk en privé is. De oorzaak hiervan kan in het werk liggen óf in de privé situatie.
Een korte periode van stress/druk is meestal geen probleem. Je hebt het even druk en presteert veel en daarna heb je weer tijd om te herstellen.

Je krijgt ongezonde stress, wanneer deze druk voortduurt. De stress neemt geleidelijk aan toe en je raakt gewend aan dit gevoel van druk. Je herkent het niet meer als stress en hierdoor wordt het ongezonde stress.

Een medewerker die last heeft van stress presteert minder, is minder collegiaal, is minder geconcentreerd, heeft een korter lontje, maakt sneller fouten. Dit is niet alleen voor de medewerker heel vervelend, maar ook voor de rest van het team en de cliënten.
Daarbij is uitval (al dan niet voor langere termijn) een risico.

Een zieke medewerker kost een organisatie zo’n € 450,00 per dag!

Daarmee wordt het extra belangrijk om alert te zijn op medewerkers/collega’s die last van stress hebben en deze zo goed mogelijk te begeleiden.

Hoe eerder je stress herkent, hoe sneller je er over in gesprek kunt gaan. Hoe groter de kans dat de medewerker aan het werk kan blijven. Dit is voor zowel de medewerker als de organisatie gunstig.
Als collega merk je vaak het snelste, wanneer iemand anders reageert dan anders.

Hoe doe je dat dan?

Deze 5 stappen helpen je om medewerkers goed te begeleiden bij stress.

STAP 1
Let op signalen van stress bij werknemers of collega’s
Signalen kunnen zijn: meer moeite om de aandacht te houden bij het werk, zaken vergeten, onrustig overkomen, er continu moe uitzien, snel geïrriteerd zijn, snel ruzie krijgen met collega’s, meer slechte gewoontes ontwikkelen (ongezond eten, meer roken en/of drinken), last van hoofdpijn,etc.
Hou er rekening mee dat bij iedereen stress zich net wat anders uit.

STAP 2
Ga in gesprek met de werknemer.
Begin daarbij met het noemen van de signalen die jij op gepakt hebt en vraag of de werknemer deze zelf ook herkent/ervaart. Geef aan dat je bezorgd bent en de werknemer wilt helpen dit op te lossen. Wanneer de stress veroorzaakt wordt door iets in de privé sfeer, kan het zijn dat een medewerker hier liever niet met jou over wil spreken. Dat kan. Onderzoek dan samen welke impact dit op het werk heeft.

STAP 3
Geef het advies om professionele hulp hiervoor te zoeken.
Geef aan dat dit serieuze klachten zijn, die duiden op niet in balans zijn. Dat het belangrijk is én dat je het de ander gunt om hier minder last van te hebben. Daarom is het goed om hier hulp bij te zoeken. Dit kan via de huisarts, een gecertificeerde stresscoach of mogelijk iemand binnen de organisatie.

STAP 4
Pas tijdelijk het werk of de werkzaamheden aan
Bekijk samen met de werknemer hoe het werk tijdelijk aangepast kan worden. Denk hierbij aan veranderde werktijden, andere werkzaamheden of meer rust tussendoor.
Leg deze afspraken vast, zowel de veranderingen als de duur hiervan én bespreek hoe collega’s hierover worden ingelicht.

STAP 5
Heb regelmatig een gesprek met de medewerker
Voer gesprekken met de medewerker om het proces te volgen, te bekijken of de aanpassingen en de hulp effect hebben én wat de volgende stappen zijn om uiteindelijk weer volledig terug te keren in de oude werkzaamheden.

Succes!
Mocht je dit zelf lastig vinden om te doen of heeft jouw medewerker behoefte aan begeleiding door iemand van buiten de organisatie, neem dan gerust contact op (06 463 460 32)

#stress #coach #leidinggeven

Leave a Reply