Skip to main content

4 Pijlers voor goed teamwork

We hebben het zo vaak over teamwork en hoe belangrijk het is om goed samen te werken.
Maar wat is er eigenlijk voor nodig om te komen tot goede samenwerking?
Tot écht teamwork?

Hierbij de 4 pijlers die noodzakelijk zijn om te komen tot goed teamwork:
1. Voortgang en verantwoordelijkheid
2. Vakmanschap
3. Vertrouwen door betrouwbaarheid
4. Verbinding door communicatie

Ik kan je al horen denken: ja, leuk deze pijlers, maar wat houdt dit dan precies in?
Hoe weet ik of ik hier met mijn team ook daadwerkelijk mee bezig ben?
Daarom beschrijf ik hieronder per pijler wat dit inhoudt.

Pijler 1: Voortgang en verantwoordelijkheid

Het eerste waar je mee bezig moet gaan, als je wilt gaan samen werken is het verwoorden van een gezamenlijk doel.
Met een gezamenlijk doel, weet je waar je naar toe wilt. Daarop kun je de voortgang volgen, maar weet je ook wie waarvoor verantwoordelijk is.

Bij bestaande teams, wordt dit doel vaak niet meer besproken.
Zo had ik een team van een woonlocatie in de zorg.
Niemand heeft het dan meer over het teamdoel is.
Dat lijkt zo logisch: zorgen voor de bewoners.
Maar wat versta je dan onder “zorgen voor de bewoners”.
Dan blijkt dat iedereen daar een andere invulling aan geeft.

Ook nieuwe medewerkers worden hier niet in meegenomen. Zij worden ingewerkt en meegenomen in alle praktische zaken, maar de basis: wat is ons doel als team? wordt niet besproken.

Juist het met elkaar hebben over het gezamenlijke doel en hoe dat eruit ziet, geeft richting in de samenwerking.

Pijler 2: Vakmanschap

Ook dit klinkt weer als een open deur.
Toch gebeurt het heel vaak, dat er in een team te weinig vakmanschap is om de teamdoelen te realiseren.

Zo heb ik in het verleden met een team op een woonlocatie te maken gehad, dat heel erg goed was in de fysieke zorg van de bewoners.
De medewerkers konden daar echt de meest gecompliceerde voorbehouden handelingen uitvoeren.

Maar geleidelijk aan, waren er ook steeds meer bewoners gekomen, die niet alleen fysieke zorg nodig hadden, maar juist ook begeleiding nodig hadden.
Dit waren bijvoorbeeld mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, MS of Huntington.

Je snapt het vast wel: doordat deze medewerkers niet geschoold waren in kennis en omgaan met NAH, konden zij die begeleiding niet goed geven.
Hierdoor kwamen er klachten van bewoners.

Daarop heeft het hele team een cursus gevolgd over omgaan met mensen met NAH.
Medewerkers voelden zich zekerder in de begeleiding van deze bewoners, begrepen beter waar gedrag vandaan kwam en hoe zij hierop konden reageren.

Dus bekijk steeds of er nog voldoende vakmanschap binnen een team aanwezig is.
Zo niet: zorg dan voor scholing.

Pijler 3: Vertrouwen door betrouwbaarheid

Dat vertrouwen een belangrijke pijler voor samenwerken en teamvorming is, is een bekend gegeven.
Maar hoe kun je nu aan vertrouwen werken of hoe krijg je dat?
Een van de belangrijkste zaken voor het krijgen van vertrouwen is betrouwbaarheid.

Dus:
Wanneer er in een overleg afspraken gemaakt worden en deze worden nagekomen, dan ontstaat vertrouwen.

Dit gaat vaak om hele basale zaken.
Denk hierbij aan:
een datum waarop je zou reageren op een vraag
een mail beantwoorden
reageren op een verzoek
iemand terugbellen die je voicemail heeft ingesproken, etc.

Juist wanneer je met elkaar afspraken die je samen gemaakt hebt, ook daadwerkelijk nakomt, ontstaat er vertrouwen.
Daadwerkelijk een basis waarop je met elkaar samen werkt.

Het gebeurt gemakkelijk, dat je iets een keer vergeet, er niet aan toe komt, het eigenlijk niet zo belangrijk vindt.
Iedere keer, dat jij een afspraak niet nakomt, verlies je vertrouwen bij je collega’s en gaat dit ten koste van goed teamwork.

Pijler 4: Verbinding door communicatie

Ik heb regelmatig het volgende meegemaakt:
Er worden wederzijds goede afspraken gemaakt met je team.
zo heb je bijvoorbeeld afgesproken hoe je met elkaar wilt omgaan,
wat jullie als doel (target) zien,
hoe je dat wilt vormgeven,
wat ieders bijdrage hieraan is, etc.

Kortom: het is allemaal duidelijk en iedereen kan zich hierin vinden.

En dan komt het belangrijkste!
(en hier moet ik eerlijk bekennen, dat het mij ook overkomen is)
Dan moet je dus wel regelmatig communiceren over het werk.

Dús:
heb het over de voortgang van plannen,
bespreek regelmatig de resultaten van je werk,
bespreek je omgangsvormen, wat gaat goed en wat kan beter,
bespreek wat iedereen bijdraagt aan het doel, etc.

Pas wanneer hier ook daadwerkelijk over gecommuniceerd wordt, verbeter je het teamwork.
Doe dit dan wel effectief, collegiaal en functioneel.
Dat maakt een team competent in de samenwerking.

 

Succes met het bouwen aan goed teamwork.
Wil je hier ondersteuning bij, dan kun je altijd contact met me opnemen en denk ik met je mee.

 

Leave a Reply