Skip to main content

Ik dacht, dat ik mijn team kende…
Ik dacht dat ik precies wist wat er in mijn team speelde, zei de leidinggevende toen ik met haar de resultaten van de Quickscan Teamfunctioneren besprak.

En gelukkig: in grote lijnen bleek dit ook het geval te zijn. Het overgrote deel van de medewerkers is heel positief over de samenwerking, het onderlinge vertrouwen, de toegankelijkheid van de leidinggevende, etc.


Toch werd zij met haar neus op de feiten gedrukt toen bleek, dat er echt ook nog andere meningen waren, dan zij had gedacht.


Dat was toch wel schrikken!

Naast de positieve meningen over de samenwerking, waren er ook teamleden die de samenwerking helemaal niet goed vonden gaan.
Direct komen dan de vragen naar boven over wat ze dan niet goed vinden gaan? Waar zouden ze dan nog meer, beter of anders in willen samenwerken?

In haar hoofd had zij meteen het plan opgevat om hier in een teammiddag eens verder over met elkaar aan de slag te gaan. Samen hebben we gebrainstormd over hoe ze dat zou kunnen aanpakken.

Er waren ook reacties van mensen, die vonden dat in het team niet iedereen even belangrijk was.
Grote vraagtekens bij de leidinggevende: hoe kan het nu dat iemand dit niet zo voelt?
Ik vind iedereen in het team even belangrijk, ook al heeft niet iedereen dezelfde taak.
Ook al vind jij dat, kennelijk wordt het niet zo ervaren.
Haar eerste reactie was om dat dan nog meer te gaan benadrukken en nog meer te gaan benoemen.

Dat is inderdaad vaak de eerste reactie, maar dit is niet helpend. Hoe meer je benoemt, dat iets er niet is, hoe meer het er eigenlijk wel is.
Al pratend kreeg zij handvatten om hier verder met het team mee aan de slag te gaan.

tekst gaat verder onder de afbeelding>>>

in gesprek met Jeanneke Bruning

Hoe goed kende zij haar team?


Nu vraag je je direct af, of zij haar team dan misschien niet goed kende? Was zij misschien nieuw?
Of was zij gewoon niet zo vaak in gesprek met haar medewerkers, waardoor zij niet weet wat er precies speelt.


Nee!
Zij is juist een zeer betrokken leidinggevende, die veel in contact met haar medewerkers staat, die open staat om met hen in gesprek te gaan. Zij is juist een leidinggevende die ook open staat voor feedback van haar teamleden.

Juist doordat zij zo open staat voor feedback en heel erg graag met het team verder wilt ontwikkelen, heeft zij de Quickscan Teamfunctioneren ingezet.

Quickscan Teamfunctioneren

Dit is een Quickscan (het woord zegt het al) waarin medewerkers volledig anoniem reageren op 10 stellingen over hoe zij het functioneren van het team ervaren.

Juist doordat dit volledig anoniem is (ik weet niet eens wie de scan ingevuld en wie niet en kan ook niet zien welke antwoorden van dezelfde persoon zijn) geeft dit meer inzicht in wat er onder de oppervlakte speelt.


Hoe komt het nu dat zij dit niet wist?


In een team wordt een nieuw idee, voorstel gedaan om iets anders aan te gaan pakken. Dat wordt met allerlei argumenten gepresenteerd. Dan hoor je vaak als eerste de mensen die dit een heel goed plan vinden. Die mensen die blij zijn dat dit punt wordt opgepakt. Daarna zijn er een aantal mensen die nog wat haken en ogen zien aan het plan. Deze worden dan (meestal) weerlegd en vervolgens wordt dit plan uitgevoerd.

In ieder team zitten er mensen die wat langer moeten nadenken over wat zij van een plan vinden. Of mensen die een heel ander idee hebben en op een ander spoor zitten dan het voorstel dat er ligt.
Ook zijn er altijd mensen die zich in de groep niet makkelijk uitspreken.
Allemaal zaken, waardoor niet alles aan het licht komt. Als het plan eenmaal door het team ingevoerd gaat worden, is er geen ruimte meer om nog zaken aan te passen.
Deze ideeën en meningen komen dan niet meer boven tafel.

Als leidinggevende hoor je alleen de instemmende en enthousiaste reactie en de reacties van teamleden die zich veilig genoeg voelen om een ander geluid te laten horen.

De onderstroom

Door de inzet van deze Quickscan Teamfunctioneren krijg je juist zicht op wat je normaal niet direct hoort en ziet. Op dat wat zich in de onderstroom begeeft.

Als je hier zicht op hebt, dan kun je hier ruimte voor maken om te zorgen, dat ook hier het team verder kan groeien.

Wil jij ook je team ondersteunen en precies weten waar jullie verder kunnen groeien?

Vraag dan hier de Quickscan Teamfunctioneren aan of klik hier voor meer informatie over hoe je verder je teams kunt laten groeien.


Leave a Reply