Teamcoaching

Er is ‘gedoe’ in het team

In je team loopt het niet lekker. Je merkt dat afspraken niet nagekomen worden, dat medewerkers vertrekken, dat er veel verzuim is. Ook wordt er over elkaar geroddeld en zie je dat er niet écht samen gewerkt wordt.

Dit kost jou veel tijd en energie. Jij bent bezig met zaken, waarvan jij vindt dat het team dit eigenlijk zelf moeten oppakken.

Dit heb je al een aantal keer genoemd en toch merk je dat er geen verandering komt. Ook in een teamvergadering is dit aan de orde geweest. Het valt je op, dat er dan maar een paar mensen reageren en de rest blijft stil. Er wordt dan alleen geknikt, waarmee jij verwacht dat dit nu gaat gebeuren. Toch moet je dit steeds opnieuw benoemen. Bijna alsof je tegen een muur staat te duwen: er komt geen beweging in!

Jij ziet medewerkers met hart voor de zorg, maar die het lastig vinden om echt samen te werken. Helaas wordt er ook geen feedback gegeven, hoewel ze allemaal weten hoe dit moet.

Hoe fijn is het als dit team gewoon lekker draait, zodat jij je ook weer meer op andere zaken kunt richten?

Duwen tegen de muur 609x430px .jpg
houd je team in balans 697x375 px .jpg

Je hoeft dit echt niet alleen te doen

Hoe fijn is het als er iemand naast je staat, die met een open blik met je meekijkt?
Die uit eigen ervaring weet wat het is om leidinggevende in de zorg te zijn, maar die als teamcoach ook weet hoe er weer beweging in een team kan komen?

Als het niet lekker loopt in een team, ligt daar (onbewust) altijd de focus. En dat voelt een team en dat geeft hen ’t gevoel dat ze niet goed genoeg zijn. Onbewust gaan medewerkers dan juist zich achter elkaar verschuilen i.p.v. zaken samen op te pakken of ervaringen te delen.

Ik ga juist ook met het team kijken naar wat er wél goed gaat, waar zijn jullie trots op, waar zit de energie? Want juist als die energie weer gevoeld wordt, staan mensen meer open voor verandering en beweging.

Op het moment dat het niet goed loopt, is de natuurlijke neiging om resultaten steeds meer in procedures en protocollen vast te leggen.
Maar de basis van een team wordt gemaakt door vertrouwen en verbinding.
Door hier aandacht aan te besteden, hier gericht aan te gaan bouwen, dan komen de resultaten ook.

Dan krijgt het team een gezamenlijk fundament en zie je de energie ook weer terug komen.
Samen bekijken we wat er nu nodig is en hoe we dat vorm geven.

Hoe doen we dit?

We bekijken altijd wat er voor jou en je team nodig is.
Zo kunnen we starten met een Quickscan Teamfunctioneren, zodat je direct weet, waar de knelpunten zitten.
Je hebt zelf een beeld hoe je medewerkers dingen ervaren, maar in de praktijk blijken er altijd óók andere dingen te spelen.

In een aantal teamsessies gaan we bouwen aan vertrouwen.
Dit doen we zeker niet alleen door te praten, maar juist door dingen met elkaar te doen. Ervaringen te delen, elkaar beter te leren kennen, zodat we elkaar ook beter begrijpen. Dan komen kwaliteiten ook duidelijker naar voren en wordt het makkelijker deze bewust in te zetten.

Ik heb een rugzak met heel veel verschillende methodieken en werkvormen. We gebruiken dat wat het beste bij jouw team in deze situatie past.

Ik vind het belangrijk om vanuit een positieve blik te kijken, met elkaar te lachen (en soms te huilen) maar vooral ook praktisch en doelgericht bezig te zijn.
Uiteindelijk moeten zaken in de dagelijkse praktijk tot uiting komen.

Hoe dit er exact uit ziet, is altijd anders.

Bijvoorbeeld: Teamtraject Met Energie Vooruit!

Start: Ieder teamlid vult de QuickScan in.
Op basis hiervan bespreken we samen waar we als eerste aan gaan werken én hoe dat eruit ziet.

Dan volgen er 4 bijeenkomsten van 2 uur met het team.
Tijdens deze bijeenkomsten gaan we samen aan de slag a.d.h.v. de winstpunten uit de Quickscan.
Tussentijds krijgt het team steeds een opdracht, waardoor iedereen alert en actief bezig blijft met dat wat er in de bijeenkomst aan bod is geweest. Hierdoor worden de veranderingen ook geborgd.

Er wordt afgesloten met het opnieuw invullen van de QuickScan waarmee direct duidelijk wordt, waar het team in vooruit gegaan is.

Dit traject duurt 6 maanden en kost € 1500,00 ex BTW

Ieder traject wordt samen met jou ingevuld, zodat het altijd aansluit bij jouw situatie en jouw team.
Zo kan dit ook aangevuld worden met individuele coaching van medewerkers of van jou als leidinggevende.

ik reik jou mijn helpende handen 627x417 px .jpg

Of start met alleen de Quickscan

Twijfel je of zo’n heel teamtraject nu echt nodig is?
Of misschien heb je niet het gevoel dat er echt “gedoe” is in je team, maar wil je wel verder ontwikkelen, dan is het ook mogelijk om te kiezen voor alleen een Quickscan.

Al je teamleden vullen dan deze Quickscan in (kost maximaal 5 minuten) en de uitkomsten daarvan worden met jou besproken.
Daarin krijg jij ook tips hoe je hier verder mee aan de slag kunt gaan.

De kosten voor de Quickscan inclusief het gesprek zijn € 250,00 ex BTW

Dus …

wil jij je ook weer bezig kunnen houden met jouw taken én een team hebben wat energie heeft? Wil jij ook weer voelen dat er beweging in het team zit en dat er een goede basis ligt?
Wordt jij ook weer blij van een team dat zaken oppakt en verantwoordelijkheid neemt?
En houd jij er van, dat jij dit verder zelf kan oppakken?

Neem dan contact met me op en dan bekijken we samen wat ik voor je kan doen.

Meer weten?

Neem contact op