Teamcoaching

It’s teamwork to make a team work

Als teamcoach kan ik je (tijdelijk) ondersteunen, wanneer je als team en leidinggevende bezig bent met:

  • verandering richting zelforganisatie
  • kwaliteit vertalen naar concreet gedrag
  • diverse kwaliteiten beter wilt inzetten
  • ontwikkeling richting high performance team
  • verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen
  • meer plezier met elkaar hebben in het werk

 

Eens sparren over wat er in jou organisatie speelt?

Wat levert een coachingstraject op:

  • teams die de missie en visie van de organisatie ook uitdragen in hun concrete gedrag
  • teams die zelf verantwoordelijkheid nemen
  • teams die pro-actief zijn in hun handelen
  • teams die zich lerend kunnen opstellen en zelf op de ingeslagen weg voort kunnen gaan
  • minder verzuim en verloop van medewerkers

Mijn werkwijze:

  • doelgericht
  • met duidelijke kop en staart
  • ik koppel een teamdoel altijd aan een individueel doel
  • concreet gedrag
  • zowel ervaringsgericht als theoretisch leren