Teamcoaching

Teamcoaching

It’s teamwork to make a team work

Als teamcoach kan ik je (tijdelijk) ondersteunen, wanneer je als team en leidinggevende bezig bent met:

 • verandering richting zelforganisatie
 • kwaliteit vertalen naar concreet gedrag
 • diverse kwaliteiten beter wilt inzetten
 • ontwikkeling richting high performance team
 • verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen
 • meer plezier met elkaar hebben in het werk

 

Eens sparren over wat er in jou organisatie speelt?

Wat levert een coachingstraject op:

 • teams die de missie en visie van de organisatie ook uitdragen in hun concrete gedrag
 • teams die zelf verantwoordelijkheid nemen
 • teams die pro-actief zijn in hun handelen
 • teams die zich lerend kunnen opstellen en zelf op de ingeslagen weg voort kunnen gaan
 • minder verzuim en verloop van medewerkers

Mijn werkwijze:

 • doelgericht
 • met duidelijke kop en staart
 • ik koppel een teamdoel altijd aan een individueel doel
 • concreet gedrag
 • zowel ervaringsgericht als theoretisch leren